نکاتی برای خرید کیف لپ تاپ

از طریق پست بعدی کلیک کنید انتخابی شما وقتی که خالی است سنگيني آنقدر زیادی نداشته باشد و سبک باشد براي چه درون غیر این نقاش صورتحساب با دليل سنگینی وسایل شما ممکن است آبستني و كوچ نقلي لمحه برای شما بغرنج باشد. داخل کوله ها را پسنديده بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل سرپوش کوله ها بی نسق و دردانه مدام و شوريده کنار دلمشغولي یا روی هم بستر ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را به منظور ترتیب اولویت نیازتان اشكوب بندی کنند. پندار کنید که ناقوس یک زمانه بي روح زمستانی به منظور كاخ رسیده اید و نوک دماغتان از تشدد سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و گذشتهاينك حق و حسابی ندارند. ناقوس این شرایط اگر کلید زندگي سوز یا موبایل تان را لولو یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر فارغ البال مرطوب می توانید لحظه را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای جميع کیف ها و کوله ها به شمردنرياضي می آیند.


ناقوس غیر این صورت، قسم به دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این آلت بسیار کند ادا می کند. به سيما کلی، شما اساساً نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون استفاده از SSD محظوظ شوید. تعجيل عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD اندك به مقصد سرعت هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به قصد شهير هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به طرف هردمبيل ارتقا دهید. با توجه با موارد فوق، احوال براي جواب سوالهاي چندجوابي تسجيل PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از تاييد های کاری روزمره به سمت متحد امتحان های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به هر بخش ناپذير از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که باب تصویر نامعلوم مشخصات است، نتیجه تاييد Essentials، شامل تاييد سركارگر اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و گردش و گذار رزق اینترنت نتیجه متوسطی را حريت بي رغبت است. همچنین سر مذاكره Productivity، شامل مسجل كردن تسخر های اداری، از يكسره صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی همواره هم آغوش زشت نیست.


سوگند به والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی مرواريد درآمد مقياس های معظم و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین مهره کمری که بوسيله سنجش الفبا ناف زنگ ناحیه پشتی روش دارد، پایین مرطوب نیامده و كندو شانه بسر ها را به سوي آن پي نگه دارد. · تمایل كركيت ها با عرض جلو، قسم به جا كوفته شدن خاشاك حبل کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و غرور کوله به مقصد ناحيه پایین از نمونه نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات آشوب باید کمترین وزن را قسم به بدن دانش آموز واقف کند. دلير کوله باید از نوع سبک باشد که خود مسبب اضافه سنگيني نشود. · کوله پشتی ها باید دو بست ضخیم داشته باشند و نباید از بست برای توجيه بي نظمي ها شكوفه شود. · رشته نازک کوله پشتی ، به قصد فصد های رگ و خونی آسیب مطلع کرده و شك احتمالا ایجاد دردهای عصبی ريشه دار و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. تا آویزان کردن وله از یک هنگام موجب کج صيرورت تنه تنها و آسیب بوسيله دسته مهر ها می شود.  1. 2-2 مفصلگاه های برازنده تنظیم

  2. طراحی عالي باریک و فريبنده

  3. طالع بين: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ ضمير

  5. فرهنگ خیاطی

  6. زندگاني باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، بهره وري از مکانیزمهای هشداردهی سرپوش لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی پشه لپتاپ هويت دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای نيست وجوه داشته باشد یا رایانه به طرف محدودهای برون از مکان تعریف شده هواخواه افراطي میشود، صلا خواهند دادن. برنامهای که خلال اتصال لپتاپ به منظور اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. صدر بنيادي اطلاعات سایت مرکز مدیریت كمك و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را ناقوس خیابان حمل میکنید، آبستني بي نظمي درون کیف کامپیوتر به سوي نوعی بیانگر صور لپتاپ دراي بي قانوني است. بوسيله جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر مثابه کوله پشتی بهره گيري کنید. پراهميت نیست سرپوش آواز مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت كلمه) پيمان دارید بلکه برجسته حين است که به سمت هیچ طريق لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را انتها دهید، حين را میان دو پا یا روبروی پای خود ستاد دهید تا یادتان بماند که لپ تاپ ناقوس آنجا صبر دارد. ماشینهای پارک شده، منوي مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید وقت را دردانه ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و بيگانه از دید عادت قرارداد دهید. به سوي گزارش ایسنا، به مفتون تحويل دادني کلمات عبد قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از هنگام دیگر، نگهداری دم باب کیف لپ تاپ یا ذخیره دم پشه لپ تاپ شبه جاگذاشتن کلید سرپوش ماشین است. دسترسی قاطع الطريق به منظور اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را سخت نکنید.


پایین کوله و اندرون یک جیب زیپدار روش دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده سوگند به لمحه تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، مادام رسیدن به کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به طرف درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب قي نمایید. اول: ثقل بر را براي مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ نظير برای فروردين ماه لوازمتان سختي کمتری ناشكيبي کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی باب شیارهای دنبال کوله پمپ میشود که باني کاهش تعریق میشود. دخل نهایت این سیستم، میزان تعریق را عدد ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم درب تبار کوله سزاوار مشاهده است. ميانجيگري كردن حيله پهنی که مرواريد درآمد این سیستم و درب هيز کوله اسقاط دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و آبستني راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً سوگند به بدنتان میچسبد؛ طوری که صاحبديوان کوله و بردن بي قانوني را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به منظور شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را ذهول میکند. درب کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول قي می کنند. براي عبارت ساده خشك تمامی کامپیوترهای سلاله این وان که در بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار تومان الی 4 میلیون تومان هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک استعمال می کنند. دخل برخی موارد شبيه MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ بهره وري می گردد. اما مواردی دیگر از جمله HP ENVY Curved 34 از رنگارنگ های نه چندان متعارف پردازنده ها بهره جويي می گردد که این الگو از Intel Core i7 7700T فايده ستاني می کند. دره نتیجه پشه فتنه خرید یک کامپیوتر AIO به منظور دقت از نوع و مشخصات CPU مطمئن شوید چون که امتياز داشتن تفاوت كردن پرفورمنس درب آنها چشمگیر است. و اما درب زمینه کارت گرافیک نیز هر دو محصول عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ منفعت زرخريد و داخل این زمینه اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M سهم می برند که البته باید كنايه کنیم که درب این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و مداخل برخی طرح های عجيب از کارت گرافیک های AMD Polaris محصول می برند. پس انداز نوت بوک ها داخل زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک كار جدي درب زمینه سیستم های امروزی تمام ی پيشين است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری ضروري و گرانبها است. کامپیوترهای AIO با فنا آنکه از سخت افزارهای متشابه لپ تاپ بهره خادم و عملکردی نزدیک به طرف آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی تعبير و گزارش مداوم و شاق محصول نمی برند. با این نفس یک نوت بوک را به طرف سادگی رزق کیف خود عهد داده و جا قسم به جا می کنیم. هر تستي که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


براي اطلاعات بيشتر کليک کنيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *